piektdiena, 2013. gada 3. maijs

Pagrabā ievārijumu vairs nav un visas pērnajā gadā atrastās putnu spalvas jau izspūrušas.  Netic neviens, bet  - es zinu, ka šonakt dzirdēju gājputnus aiz mazliet pavērtā loga... Bet pamodos - un tur bija uzsnidzis sniegs. 
Tik klusi tie aizlido..
Pulcējas. Satiekas - pļavās un debesīs.... Un ticot sev un pasaulei paceļas spārnos, lai aizlidotu - pārziemot, kādā zemē, kur ziemas miegā daba neiemieg. 
"-Vai varu Jums aizsūtīt vēstuli?" 
Stārķis sanesis, savijis, salicis - ligzdu... , tieši tai āderu krustpunktā -